Účetnictví - Mzdy - Daně

Společnost ŠACH

Společnost ŠACH spol. s.r.o. vznikla v roce 1996 jako právní nástupce sdružení ŠACH, které na trhu ekonomických služeb působilo od roku 1991.

Společnost se zabývá:

 • vedením účetnictví a daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví)
 • kompletním zpracováním mezd (tj. příjmů ze závislé činnosti)
 • poradenstvím v oblasti účetnictví a daní (mj. i formou pořádání seminářů po celé republice)

V oblasti poradenství společnost ŠACH spol. s r. o. úzce spolupracuje se společností Démonia s.r.o., se kterou v roce 2015 oslavila výročí 25 let spolupráce. V oblasti daňového poradenství spolupracuje s několika známými daňovými poradci (např. Ing. Janem Ambrožem, autorem řady odborných publikací, Ing. Janem Rambouskem, LL.M. specialistou na cestovní ruch, Ing. Miroslavem Vejvodou a dalšími) a v oblasti účetního auditu s předními auditory (např. s auditorskými kancelářemi A&CE s.r.o., PKM s.r.o., TOPaudit a.s., ADKA s.r.o.).

ŠACH se také aktivně podílí na tvorbě ekonomického software „ACONTO“ od společnosti PCS Software s.r.o.

Vedení účetnictví a mzdové agendy

 • vedení účetnictví nebo daňové evidence, včetně sestavení veškerých daňových přiznání se zárukou
 • prodloužení termínu pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů
 • zajištění auditu účetních závěrek
 • vedení kompletní mzdové agendy
 • zastupování na úřadech

Poradenství

v oblastech

 • vedení účetnictví a veškerých daní
 • odměňování, nemocenské dávky
 • pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění
 • pracovně-právní

Semináře

ŠACH spol. s r. o. pořádá semináře k problematice vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů a k dalším otázkám týkajícím se veškerých daní, včetně DPH.

Semináře probíhají ve spolupráci s firmou Démonia a jejich témata, termíny a bližší podmínky naleznete zde.

Prodej software

 • prodej SW včetně hot-line (telefonické podpory) a servisu u zákazníka
 • kompletní ekonomický systém firmy PCS Software - ACONTO včetně instalace a metodického vedení vašich pracovníků, přizpůsobení systému vaší firmě, nastavení práv, konzultace
 • administraci ekonomického software - konzultaci a údržbu - na požádání nebo pravidelně
 • zaškolení uživatelů ekonomického software

ŠACH spol. s r. o., Darwinova 553/12, Praha 4 - Modřany

Podívejte se na mapu: Mapy.cz

Kontakt
603 411 732 info@sachsro.cz
ŠACH spol. s r. o.
Darwinova 553/12
143 00 Praha 4 - Modřany
IČ 65408128 DIČ CZ65408128